สะพานข้ามแม่น้ำแคว

สะพานข้ามแม่น้ำแคว ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแควสร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปเมืองธันบูซายัต ประเทศพม่า ซึ่งการสร้างทางรถไฟเส้นทางดังกล่าว บางแห่งต้องทำสะพานข้ามน้ำลึกและเชี่ยวกราก

กองทัพญี่ปุ่นเลือกสร้างสะพานข้ามน้ำแควใหญ่ที่บริเวณบ้านท่ามะขาม (สมัยนั้นเรียกว่าบ้านท่าม้าข้าม) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี เนื่องจากพื้นดินด้านล่างมีความหนาแน่น ระยะแรกสร้างเป็นสะพานไม้ชั่วคราวก่อน ห่างจากสะพานปัจจุบัน 100 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 เดือน ต่อมา สร้างเป็นสะพานเหล็กถาวรโดยนำเหล็กจากมะลายูมาประกอบกัน วางรางโดยเชลยศึกชาวอังกฤษ สะพานมีความยาวทั้งหมด 300 เมตรแบ่งเป็น 11 ช่วงตอม่อคอนกรีต เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2486 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2487 ในระหว่างสงครามสะพานข้ามแม่น้ำแควถูกทหารสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศโดยการทิ้งระเบิดอย่างหนักจนสะพานหักท่อนกลาง ซึ่งต่อมาญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2488

ในห้วงระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคมของทุกปี จังหวัดกาญจนบุรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดของจังหวัดและเพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของสะพานข้ามแม่น้ำแควและเหล่าเชลยศึกที่ร่วมกันสร้างสะพาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัด

      บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว มีรถราง Fairmong นำนักท่องเที่ยวและประชาชนชมทัศนียภาพสองข้างทางของสะพานข้ามแม่น้ำแคว ช่วงเวลาให้บริการ รอบเช้า ระหว่างเวลา 08.00 - 10.00 น. รอบบ่าย ระหว่างเวลา 12.00 - 14.00 น. อัตราค่าบริการท่านละ 20 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถราง Fairmong ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-511285 และสอบถามข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่ตำรวจท่องเที่ยว 034-512795 และ Call 1155